OFFICIAL PORTAL
NATIONAL DISASTER MANAGEMENT AGENCY
PRIME MINISTER'S OFFICE

National Disaster Relief Fund (TBBN)

TABUNG BANTUAN BENCANA NEGARA (TBBN)

(Tabung Kumpulan Wang Amanah Bantuan Bencana Negara (KWABBN))

 1. Pengurusan bencana memerlukan penglibatan pelbagai pihak di setiap peringkat. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 menekankan bahawa pengurangan risiko bencana adalah tanggungjawab yang perlu dikongsi bersama (shared responsibility) bukan sahaja Kerajaan malah turut melibatkan semua pihak termasuk komuniti.

 2. Pada masa kini, semua keperluan bencana adalah bergantung sepenuhnya kepada peruntukan Kerajaan melalui Kumpulan Wang Amanah Bantuan Bencana Negara (KWABBN) yang diselaraskan oleh NADMA, JPM. Walau bagaimanapun, berdasarkan kepada Surat Ikatan Amanah KWABBN, Kumpulan Wang Amanah (KWA) ini dibenarkan untuk menerima sumbangan dana daripada orang ramai bagi tujuan pengurusan bencana negara.

 3. Selaras dengan hasrat itu, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat telah meluluskan cadangan mewujud dan mengadakan kempen Tabung Bantuan Bencana Negara (TBBN) untuk dikendalikan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara, Jabatan Perdana Menteri (NADMA, JPM)

 4. Penubuhan TBBN ini antara lain adalah untuk menggalakkan sumbangan pihak swasta, badan sukarela serta orang perseorangan atas prinsip pengurusan bencana negara adalah tanggungjawab semua anggota masyarakat.

 1. Ketika ini, sumbangan bantuan bencana dikendalikan oleh pelbagai pihak dan dilakukan tidak terselaras serta didapati terdapat tabung- tabung bencana dibuka tanpa pengawasan sehingga terdedah kepada unsur-unsur penipuan. Oleh yang demikian, pewujudan TBBN ini dapat membantu Kerajaan menyelaras bantuan yang disumbangkan oleh rakyat serta mengurangkan unsur-unsur penipuan.

 2. Dengan kewujudan TBBN yang khusus untuk membantu mangsa- mangsa bencana dan pengurusan bencana di negara ini, rakyat Malaysia, pihak swasta dan pertubuhan-pertubuhan bukan Kerajaan pada bila-bila masa dapat membantu mangsa-mangsa dan pengurusan bencana negara menerusi sumbangan kepada tabung ini. Semoga ini akan menjadi amalan terbaik di peringkat nasional dan antarabangsa dalam menggalakkan penglibatan semua pihak dalam pengurusan bencana.

 3. Untuk menderma,


  Nama Akaun : TABUNG BANTUAN BENCANA NEGARA

  No. Akaun : BANK MUAMALAT 1601-0001138-71-4


Agensi Pengurusan Bencana Negara
Jabatan Perdana Menteri
Putrajaya.

Muat turun dokumen TBBN

Disclaimer
The Government of Malaysia and the National Disaster Management Agency (NADMA) shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this website.
Hubungi Kami
Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA),
Jabatan Perdana Menteri,
Aras 6 & 7, Blok D5, Kompleks D,
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62502 Wilayah Persekutuan
Putrajaya

T: +603 8870 4800
F: +603 8870 4848
E: admin@nadma.gov.my
G: 2.937323, 101.704762
Statistik Pengunjung
Pengunjung

Search