Banjir
1
Negeri
1
Daerah
9
Keluarga
44
Mangsa
1
PPS Aktif
Kematian

Perincian
1
Negeri
1
Daerah
9
Keluarga
44
Mangsa
1
PPS Aktif

Perincian
Portal Bencana 2.0 - Lokasi & Maklumat Bencana

         
Maklumat akan dikemaskini setiap 4 jam