EnglishMalay

Maklumat bencana > Pengurusan Bencana

 • 16/10/2014 11:19:39
  Pengisytiharan Darurat Bencana, apabila perlu, dibuat secara peraturan pentadbiran dan eksekutif oleh YAB Perdana Menteri atas syor JPBP, tertakluk kepada undang-undang dan tatacara Kerajaan yang sedang berkuatkuasa. Apabila diisytiharkan sebagai Darurat Bencana, pengurusan Bencana serta bantuan dan
 • 16/10/2014 11:18:05
    i.            Program Pemulihan dan pembangunan semula hendaklah dilaksanakan dengan segera selepas sesuatu kejadian Bencana berlaku. Setiap Agensi Kerajaan, badan berkanun, pihak swasta dan badan-badan sukarela yang terlibat bertanggungj
 • 16/10/2014 11:13:57
  Agensi Kerajaan, badan berkanun, pihak swasta dan badan-badan sukarela yang terlibat dalam pengurusan Bencana hendaklah, secara bersendirian atau bekerjasama;
 • 16/10/2014 11:05:51
  Semua Agensi Kerajaan, badan berkanun, pihak swasta dan badan-badan sukarela yang terlibat dalam pengurusan Bencana hendaklah, secara bersendirian atau bekerjasama; a)     menyedia dan mengemaskinikan dasar, pelan tindakan dan garis panduan masing-masing bagi mencegah dan mengura
 • 16/10/2014 11:04:40
  Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA) bertanggungjawab menyelaras pengurusan Bencana Negara dan bertanggungjawab untuk membentuk serta memastikan segala dasar dan mekanisme pengurusan Bencana Negara dipatuhi dan dilaksanakan di setiap peringkat pengurusan Bencana. Tanggungjawab NADMA Malaysi
 • 16/10/2014 11:01:30
  Pengurusan Bencana hendaklah dikendalikan berasaskan tiga (3) peringkat pengurusan seperti berikut:          i.            Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat (JPBP);         ii.
 •  
 • Pertama Sebelumnya   1   Seterusnya Terakhir